Csoportjaink:
 
Gyermekvédelem
Speciális foglalkozások
Archívum

A csoport nevelői:

Óvó néni:
Balogh Daniella (Daniella néni)
Félegyházi-Zelei Henriett (Heni néni)

Dadus nénik:
Székely Ildikó (Ildikó néni)
Rethling Valéria (Vali néni)

* * *

Pedagógusi hitvallomásunk röviden három szóban is összefoglalható:
szeretet, bizalom, elfogadás.
Meggyőződésünk, hogy nevelni csak szeretetben, szeretve lehet.
Ha a pedagógus bizalommal és elfogadással fordul a gyermekek felé, ugyanezt kapja viszonzásul.

A Cica csoport (Die Katze) a Csillagszem Óvoda egyik nemzetiségi csoportja.
A nevelésben egy magyar, egy német nemzetiségi végzettségű óvodapedagógus, egy dadus néni és egy pedagógiai asszisztens vesz részt.
Vegyes életkorú a csoport összetétele, ami lehetővé teszi, a testvérek, barátok együtt nevelését is.
A kétnyelvű nevelés, számunkra nagy kihívás, hiszen mindkét területen szeretnénk megfelelni az elvárásoknak.
A nemzetiségi nevelésben egy jól bevált, szituációkhoz kötött nyelvelsajátítási módszerrel, változatos motivációs eszközökkel és sok-sok játékkal érjük el eredményeinket.
Az óvodában töltött évek alatt a gyermekek - fejlettségtől függően - német szókincse 200-300 szóra bővül, az óvónők utasításait értik, kérdéseikre válaszolnak, egyszerűbb kommunikációra képesek.
A nemzetiségi nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szűkebb és tágabb környezetünk megismerésére, számtalan lehetőséget biztosítunk cselekvéses tapasztalatszerzésre, élménynyújtásra.
A mindennapjainkra jellemző a friss levegőn való minél több tartózkodás és a gyermekek mozgásigényének kielégítése.
Fontos számunkra az egészséges életmódra való nevelés, ennek érdekében minden nap a friss és zöldség fogyasztása.
Törekszünk, a gyermekek érdeklődését és fejlettségét figyelembe vevő mese, vers és dalanyag kiválasztására és a gyermekek képességeinek sokoldalú fejlesztésére.
Fontosnak tartjuk továbbá a gyermekek kézügyességének és kreativitásának alakítását, melyet választható eszközkínálattal, különböző technikák megismertetésével támogatjuk, segítjük.

Várjuk szeretettel gyermekeiket a Cica csoportba!

 

 

 

 

     "A gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell felnevelni és szabadságban kell elengedni."

 
Vekerdi Tamás
 

 

 

A lap tetejére