Csoportjaink:
 
Gyermekvédelem
Speciális foglalkozások
Archívum

A csoport nevelői:

Óvó nénik:
Szabó Brigitta (Brigi néni)

Vági Noémi (Noémi néni)

Dadus néni:
Novák Mónika (Móni néni)
Schenkerikné Horváth Krisztina (Kriszti néni)

* * *

"A legjobb út a gyerekek megértéséhez a saját gyermekség megértése"
( Singer, C.)


"Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzel und Flügel" (Goethe)


német nemzetiségi, vegyes életkorú
csoport

Nagy hangsúlyt fektetünk a magyar és a német nyelv párhuzamos fejlesztésére, megerősítésére és a hagyományok ápolására.
Fontosnak tartjuk, hogy mindkét nemzetiség ünnepei, szokásai megjelenjenek a csoport életében. Ezen ünnepeken szívesen bevonjuk a szülőket, családtagokat is, akik aktívan támogatnak bennünket.
Gyermekeink nyitottak az a magyar és a német nyelv egyidejű és személyhez kötött elfogadására.
A mindennapjainkban megjelenő német nyelv jelenléte és használata könnyebbé teszi a gyermekek számára a német nyelv megismerését és megszerettetését kiscsoportos korban. A német nyelv elsajátítása középsős és nagycsoportos korú gyermek számára már beszédben, énekekben, versekben, mesékben és különböző szituációkban természetessé válik.
A projektjeinket az évszakoknak megfelelően tervezzük és magukban foglalják ünnepeinket.
Gyermekeinknek közvetlen tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk szűkebb és tágabb környezetünkről, ennek érdekében gyakran szervezünk sétákat, kirándulásokat, ahol számukra új felfedezéseket tesznek és ismerkednek az évszakokhoz kapcsolódó jelenségekkel, pl. időjárás, természeti jelenségekkel, növény - és állatvilággal, közlekedéssel, stb. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek játékos tevékenységek során ismerjék és tanulják meg környezetük óvását, szeretetét.
Óvodánk udvara lehetőséget biztosít a rendszeres növény-és állatvilág megfigyelésére, gondozására.
Mindennapjainkat színesebbé tesszük az évszakokhoz illeszkedő ábrázoló tevékenységekkel, versekkel, mesékkel, énekekkel.
Tevékenységeinket áthatja a környező világ megismerésén belül a matematikai ismeretek bővítése.
Fontos számunkra az életkornak és fejlettségnek megfelelő differenciált fejlesztés a nevelésben és a játéktevékenységek alatt is.
Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolába készülő gyermekek felkészítésére.
Mivel a német nyelvi nevelés áthatja mindennapjainkat, ezáltal alapot biztosít a gyermekek német nemzetiségi osztályba való felvételére, német nyelvi tanulmányaik folytatására.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek szeressenek óvodába járni, elfogadják egymást és az őket nevelő felnőtteket, érezzék magukat biztonságba és bizalommal forduljanak feléjük.
Számunkra fontos a gyermekek érdekében a nyitott, együttműködő kapcsolat kialakítása és fenntartása a szülőkkel.

 

 

 

     "A gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell felnevelni és szabadságban kell elengedni."  
Vekerdi Tamás
 

 

 

 

A lap tetejére