Csoportjaink:
 
Gyermekvédelem
Speciális foglalkozások
Archívum

A csoport nevelői:

Óvó nénik:
Kiss Zsófia (Zsófi néni)

Lichner Szintia (Sziszi néni)

Dadus néni:
Bánhegyi-Susányi Judit (Judit néni)

* * *

Óvodánk egyik vegyes életkorú csoportja vagyunk, melybe 3-7 éveskorig várjuk a gyermekeket. Vegyes csoportnak köszönthetően nagyon családias a légkör.
A kicsik felnéznek a nagyokra és őket figyelve sok szokást, szabályt hamar megtanulnak. A nagyobbak örömmel segítenek társaiknak. Előfordul, hogy egy családból egyszerre több gyermek is látogatja csoportunkat.  Ez mindig megkönnyíti az újonnan érkező kistestvér helyzetét, hiszen nem egy idegen környezetbe kell csatlakoznia.  Testvéreik révén a már jól ismert óvó nénikkel, dadus nénikkel, a gyakran látogatott csoportszobában kezdik meg óvodás életüket, melyben testvéreik jelenléte is biztonságot nyújt számukra.
2010-ben mi lettünk kerületünk első német nemzetiségi óvodai csoportja. Csoportunk azóta is kétnyelvű. Mindkét óvodapedagógus használja mind a magyar, mind a német nyelvet az óvodai nevelés során. Játékosan, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve csempésszük be az idegen nyelvet a mindennapi életükbe. A szituációkhoz kötött nyelvelsajátítás módszerével dolgozunk.
A módszer szerint mindig megbeszéljük a gyermekekkel, hogy melyik az az új szituáció, amelyben az óvó néni ezentúl német nyelven fog kommunikálni
(pl.: öltözésnél, reggelizésnél, fürdőszobában, stb.) Ha már a gyerekek az adott helyzetben jól érzik magukat, kezdik érteni az óvó néni közléseit, megpróbálnak a kérdésekre válaszolni, akkor kezdhetünk bele egy új nyelvi szituációba, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a FOKOZATOSSÁG elvét. A gyermekek számára biztonságot ad, hogy szépen lassan vezetjük be életükbe az újabb és újabb nyelvi helyzeteket. Az óvodai tevékenységek, fejlesztések egyik héten magyar, másik héten német nyelvűek. A magyar héten igyekszünk a gyermekek ismereteit, tudását az anyanyelvükön bővíteni, melyek jó alapot adnak a német héten szókincsbővítéshez, nyelvfejlesztéshez. Büszkék vagyunk rá, hogy nagycsoport végére sok éneket, verset ismernek a gyermekek és képesek egyszerű, rövid modell mondatokban kifejezni magukat. Csoportunk elsődleges célja, hogy a gyermekeket fogékonnyá tegyük az idegen nyelv iránt, megszeressék a német nyelvet és kultúrát.
Csoportunkat vidám, szeretetteljes légkör jellemzi.
Szeretünk sétálni, kirándulni, színházba járni, sütit sütni, igyekszünk minél
színesebbé varázsolni a gyermekek hétköznapjait.
Csoportunkba minden évben nagy szeretettel várjuk az új kiscsoportosok érkezését!

Almáskertben: Teleszedtük a hátizsákjainkat almával, indulhatunk haza

 

...................

Anyáknapi kirándulás . ...Bábszínházban voltunk

 


............................... ........... ....................... Készülünk a német nemzetiségi.......
.....................................................................................
énekversenyre


Apák napja

 

 

 

 

     "A gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell felnevelni és szabadságban kell elengedni."  
Vekerdi Tamás
 

 

 

A lap tetejére