Intézményünk bemutatása

Rákosmenti Csillagszem Óvoda
Kindergarten Csillagszem von Rákosmente

Cím: 1173 Budapest, Újlak utca 114.
Telefon: (06-1) 256-8164
E-mail: ovoda@csillagszemovoda.hu
Honlap: http://csillagszemovoda.selfnet.hu

OM azonosító: 034645

Óvodavezető: Kissné Gyenei Edit
E-mail: intezmenyvezeto@csillagszemovoda.hu

Óvodavezető helyettes (német nemzetiség): Kiss Zsófia

 
     "A gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell felnevelni és szabadságban kell elengedni."  
Vekerdi Tamás
 

Nevelési programunk:

1999. szeptemberétől bevezettük az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő, a nevelőtestület által megalkotott Csillagszem helyi nevelési programot. Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve segítsük elő a gyermekek egészséges, sokoldalú, harmonikus fejlődését, a magasabb rendű érzelmek kibontakozását, egyéni bánásmóddal, diferenciált képességfejlesztéssel, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Kiemelt területünk a környezet megismerésére és megóvására nevelés, a környezettudatos magatartás megalapozása. Óvodásainkat a természet szeretetére, környezetünk védelmére neveljük. Gyakran kirándulunk, a tapasztalatszerző séták is rendszeresek.

Nyáron az érdeklődő gyermekek környezetmegismerő és kézműves táborozáson vehetnek részt, mely sok-sok élményt és tapasztalatszerző lehetőséget nyújt számukra.Különös közzétételi lista:

Személyi feltételek:

Óvodapedagógusok száma:

17 fő

Munkakör

Ebből:
felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkezik:

Német nemzetiségióvodapedagógus szakképzettséggel rendelkezik:


17 fő4főÓvodapedagógus


Német nemzetiségi óvodapedagógus

...............Pedagógiai asszisztens

4 fő

 

Dajkák száma:

12 fő

csoportos dajka, konyhás dajka

Ebből:
szakképzett dajka

12 fő

Csoportos dajka: 8 fő
Konyhás, folyosós dajka: 4 fő

Technikai alkalmazottak száma:

2 fő

...........Kertész: 1 fő
...........Óvodatitkár: 1 fő

Személyi feltételek:

31 fő

 

Gyermekcsoportok:

 

Csoport megnevezése

Korcsoport

Gyermeklétszám

1.

Nyuszi csoport

Nagycsoport (6-7 évesek)

26 fő

2.

Mókuscsoport

Vegyes életkorú csoport (3-4-5-6 évesek)

26 fő

3.

Süni csoport

Kiscsoport (3-4 évesek)

27 fő

4.

Cica (Katze) csoport

Vegyes életkorú csoport (3-4-5-6 évesek)

26 fő

5.

Mackó csoport

Középső csoport (3-4 évesek)

25 fő

6.

Méhecske (Biene) csoport

Vegyes életkorú csoport (3-4-5-6 évesek)

26 fő

7.

Pillangó csoport

Vegyes életkorú csoport (3-4-5-6 évesek)

28 fő

8.

Csiga (Schnecke) csoport

Vegyes életkorú csoport (3-4-5-6 évesek)

26 fő

                                                         Gyermeklétszám:

210 fő


Az óvodai nevelési év rendje:

a nevelési év 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart

Nevelőtestületi értekezletek:

Nevelőtestületi értekezletek

Időpont

Nevelési értekezlet, kihelyezett továbbképzés

2020. november 15.

Nevelési értekezlet

2020.

Óvodabál

2021. február

Kerületi szakmai nap   

2021. április

Tanévzáró nevelési értekezlet

2021. június 12.

         Rendezvények, nemzeti és óvodai ünnepek:

Ünnepek

Időpont

Családi nap

 

Márton nap

2020. november

Mikulás

2020. december 05.

Karácsony  

2020. december 18.

Farsang

2021. február

Március 15.
Húsvét
Anyák napja
2021. április 30 - május 4.
Gyermeknap
2021. május 28.
Évzáró, Ballagás
2021. június 18.

Jeles napok

Időpont

Állatok napja
2020. október 04.
Víz napja
2021. március 22.
Föld napja
2021. április 22.
Madarak, fák napja
2021. május 10.

Rendezvények

Időpont

Csillagszem Óvodabál
Makk Marci kupa
Kihívás napja
2021. május

Egyéb szolgáltatásaink

Időpont

Fejlesztő torna
Logopédia
Hittan
Ovi-foci
Úszás
"Varázsdoboz" kézműves műhely
    Néptánc
Zenés tánc
Játékos ismerkedés az angol nyelvvel
Csillagszem játszónap
Csillagszem Játszóház (Ovi-kostoló)

A csoportok szervezéséről:

A hagyományos kis-, középső- és nagycsoport mellett vegyes életkorú csoportokat is indítunk. Így lehetőség nyílik a testvérek, a különböző korú barátok együttnevelésére.
Első perctől kialakul az egymásra figyelés, segítőkészség, természetessé válik a másság elfogadása. A gyermekek családias, barátságos légkörben könnyebben beilleszkednek.
A csoportok napirendje rugalmas, megkötéseket csak a gyermekek érdekében tartalmaz. Biztosítja a különböző tevékenységekben a folyamatosságot, kötetlenséget és a választhatóságot.
Óvodásaink a belső érés és a sokoldalú képességfejlesztés eredményeként válnak alkalmassá az iskolai életre szomatikus, mentális és szociális érettség terén egyaránt. 2010. szeptemberétől óvodánkban Német Nemzetiségi kissebbségi nevelés is folyik. Ismerkednek a gyerekek a német nyelvvel és a német szokásokkal, kultúrával.A szülőkkel való együttműködés formái:

- az intézmény dokumentunainak elérhetővé tétele (PP, SZMSZ, Házirend)
- csillagszem Játszóház
- családlátogatások
- anyás beszoktatás (augusztus utolsó hetében, illetve szeptembertől időbeni fokozatosság biztosítása)
- napi kapcsolat
- faliújságon, honlapon információk közlése
- szülői értekezletek
- fogadóórák
- nyílt napok, közös ünnepélyek
- évenkénti szülői igényfelmérés, elégedettségi vizsgálat

 

A lap tetejére

 
e-mail